ปี 1990 buick lesabre นื่ขนาด

. , . . ...

. , . , ...

. . , . ...

. . , , . , ...

, . . . , ,  — , , ...

. , . . . , ...

. . , , . . , ...

. . , , , . ...

. . . ...